HINH CHUONG TRINH inhouse 294x300 - Đào tạo theo đơn đặt hàng

ĐÀO TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
ĐỊA ĐIỂM
THAM GIA
Sap Khai GiangKỹ năng làm việc đội nhóm
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng lập kế hoạch và theo đuổi mục tiêu
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp ứng xử
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng giao tiếp khách hàng
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
Sap Khai GiangVăn hóa ứng xử nội bộ
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
Sap Khai GiangTư duy sáng tạo và đổi mới
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng tự tạo động lực và lãnh đạo bản thân
Trao đổi giữa 2 bên
Theo nhu cầu doanh nghiệp
Đăng ký
, , ,