HINH CHUONG TRINH PUBLIC 2 - Đào tạo tập trung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
ĐỊA ĐIỂM
THAM GIA
Sap Khai GiangWorkshop: Bí quyết tuyển dụng A-Z
Thứ 6 (22/11/2019)
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangWorkshop: Giữ chân nhân sự thế nào?
Thứ 4 (26/12/2019)
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangAuto team – Tự động hóa nhân sự
12,13,14/12/2019
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrain The Trainer Plus
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangHoàn thiện hồ sơ nhân sự
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangPower of team (Sức mạnh đội ngũ)
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng KPI và BSC
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng lương thưởng 3P
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNghệ thuật chăm sóc khách hàng
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng qua điện thoại
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng hội thảo
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp công sở
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrình bày đỉnh cao
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangĐiều hành cuộc họp
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangQuản lý mục tiêu và lập kế hoạch
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng facebook
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng zalo
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKiểm soát Stress
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNhân sự cho doanh nghiệp Startup
Dự kiến
TP. Đà Nẵng
Đăng ký

 

, , ,