BẢNG ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

BẢNG ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

Mục đích của bảng này:

  • Giúp cho quản lý/lãnh đạo và nhân viên hiểu nhau.
  • Nhân viên nắm được khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của mình đến đâu và cấp quản lý nghĩ gì về mình.
  • Các cấp quản lý cũng nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân viên để điều chỉnh cách thức làm việc, chế độ đáp ứng nhu cầu của nhân viên tốt hơn.

Không gì tuyệt vời bằng nếu bạn bạn nắm được những vấn đề này.

BẠN CÒN CHẦN CHỜ ĐIỀU GÌ NỮA MÀ KHÔNG ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ NÀY

BẠN VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN

, , ,