Đào tạo tập trung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẬP TRUNG

KHÓA HỌC
THỜI GIAN DỰ KIẾN
ĐỊA ĐIỂM
THAM GIA
Sap Khai GiangSếp giỏi không làm tất cả
Dự kiến tháng 4/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBÍ quyết tuyển dụng từ A-Z
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangMoti team (Tạo động lực cho đội ngũ)
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrain The Trainer Plus
Dự kiến tháng 3/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangHoàn thiện hồ sơ nhân sự
Dự kiến tháng 6/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangPower of team (Sức mạnh đội ngũ)
Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng quản trị cho đội ngũ cấp trung
Dự kiến tháng 3/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng KPI và BSC
Dự kiến tháng 4/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangXây dựng lương thưởng 3P
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNghệ thuật chăm sóc khách hàng
Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKỹ năng bán hàng qua điện thoại
Dự kiến tháng 6/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng hội thảo
Dự kiến tháng 6/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangGiao tiếp công sở
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangTrình bày đỉnh cao
Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangĐiều hành cuộc họp
Dự kiến tháng 4/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangQuản lý mục tiêu và lập kế hoạch
Dự kiến tháng 2/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng facebook
Dự kiến tháng 3/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangBán hàng zalo
Dự kiến tháng 4/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangKiểm soát Stress
Dự kiến tháng 5/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký
Sap Khai GiangNhân sự cho doanh nghiệp Startup
Dự kiến tháng 3/2018
TP. Đà Nẵng
Đăng ký

The author designated to the “write a essay” ask for might be trained towards identical educational amount and also larger versus the producing needs. Get yourself a optimal essay presently english essay.

Sole all of our composing provider is usually the very last dissertation asst and additionally most suitable option to get carrying out your own essays along with tailor made newspaper publishers. Feel our own long-time go through essay writer service.